آداب نماز خواندن

همه چیز درباره ی نماز

وضو

چگونه وضو بگيريم؟
بهتر است، پيش از وضو، دستها را تا مچ بشوييم، ولي اين شستن، جزو اعمال وضو نمي باشد.


چگونه وضو بگيريم؟پس اينگونه وضو مي گيريم:
پيش از هر چيز نيت مي کنيم، يعني با قصد انجام وضو و براي اطاعت از دستور خداوند عالم، وضو را آغاز مي کنيم.

شستن دستها قبل از وضو مستحب است.
 

 

چگونه وضو بگيريم؟
1- به نيت وضو صورت را از بالا به پايين – از جايي که موي سر روييده تا چانه – مي شوييم.
 

 

چگونه وضو بگيريم؟

 


2- پس از شستن صورت، دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان، از بالا به پايين، مي شوييم.
 

چگونه وضو بگيريم؟

 

 

 

3- بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست مي شوييم.
 

چگونه وضو بگيريم؟
4- بعد از شستن صورت و دست ها با رطوبتي که بر دست مانده، جلوي سر را مسح مي کنيم؛ يعني دست را بر سرگذاشته و کمي به طرف پيشاني مي کشيم.
 

چگونه وضو بگيريم؟
 

5- پس از مسح سر، پاي راست را از نوک انگشت تا آخر روي پا (مفصل) مسح مي کنيم.
 

چگونه وضو بگيريم؟
6- و در پايان پاي چپ را مانند پاي راست مسح مي کنيم و با اين عمل وضو تمام مي شود.

  

احکام وضو


1- وضو بايد "براي انجام فرمان خداوند" باشد و چنانچه به انگيزه ديگر؛ مانند خنک شد و يا نشان دادن به ديگران وضو بگيرد، صحيح نيست.
2- در مسح سر، لازم نيست دست بر پوست سر کشيده شود، بلکه بر موي جلوي سر هم صحيح است ولي اگر موي سر، زياد بلند باشد، بايد بيخ مو – جايي که مو روييده – يا پوست سر را مسح کند.
3- براي مسح پا، کشيدن يک انگشت دست بر يک انگشت پا کافي است، ولي بهتر است تمام کف دست بر تمام روي پا کشيده شود.
4- محل مسح (جلو سر و روي پاها) بايد خشک باشد، اگر جاي مسح تر باشد بايد آن را خشک کرد ولي اگر رطوبت آن بقدري کم باشد که مانع از تأثير رطوبت دست بر آن نباشد اشکالي ندارد.
5- اگر چيزي بر صورت يا دستها باشد که از رسيدن آب به آن جلوگيري کند، براي وضو بايد بر طرف شود.
6- خط قلم خودکار ولکه هاي رنگ و چربي و کرم در صورتي که رنگ بدون جرم باشد، مانع از وضو نيست ولي اگر جرم دارد و روي پوست را گرفته بايد بر طرف شود.
7- وضو بايد به همان ترتيبي که بيان شد، انجام شود و چنانچه به گونه اي ديگر باشد؛ مثلاً دست چپ را پيش از دست راست بشويد، صحيح نيست.
8- وضو گيرنده نبايد بين کارهاي وضو، زياد فاصله بيندازد يا وضو گرفتن را زياد طول بدهد.
9- آب وضو بايد پاک باشد.
10- اعضاي وضو؛ يعني صورت، دستها، سر و پاها بايد پاک باشد.
11- وضو گرفتن براي قرائت قرآن، خواندن دعا و زيارت مستحب است.
12- کسي که وضو ندارد نبايد جايي از بدن خود را به اين نوشته ها برسانند:
- خط قرآن، ولي ترجمه آن اشکال ندارد.
- اسم خداوند به هر زباني نوشته شده باشد؛ مانند الله، خدا، God .
- نام پيامبر اکرم (ص)، اسامي امامان (ع) و نام حضرت زهرا (ع).

وضوي جبيره اي


1- چيزي که بر زخم مي بندند و دوايي که بر آن مي زنند "جبيره" نام دارد.

 

2- اگر دست يا صورتمان زخم است و آب براي آن ضرر دارد، بايد پارچه پاکي و يا چيز ديگري؛ مثلا چسب بر آن گذاشته و هنگام شستن ديگر جاها، بر آن قسمت هم دست تر بکشيم.

   

وضوي جبيره اي

 


3- اگر روي زخم بسته شده و نمي شود آن را باز کرد، بايد هنگام وضو، دست تر بر آن بکشيم و اگر پارچه يا چيزي که روي زخم است، نجس باشد، بايد پارچه پاکي رويش بگذاريم و دست تر بر آن بکشيم.

 

   

وضوي جبيره اي4- اگر سر يا پا (محل مسح) زخم باشد، به گونه اي که نشود روي آن را مسح کرد؛ چنانچه جايي از محل مسح باقي است بايد همان قسمت را مسح کنيم؛ مثلا دو انگشت پا زخم و ديگر انگشتان سالم است، بايد بر قسمت سالم دست بکشيم و وضو صحيح است، و اگر جاي مسح باقي نيست؛ مثلا تمام پا، باندپيچي شده است، بايد روي همان را مسح کنيم.

 

5- اگر به جهتي ديگر، غير از زخم؛ مثلا شکستگي، آب براي اعضاي وضو ضرر داشته باشد، بايد به همان دستوري که گفته شد، وضوي جبيره اي بگيريم.
6- در وضوي جبيره اي نيز، صورت ودستها بايد از بالا به پايين شسته شود. پس اگر قسمت بالاي دست يا صورت را جبيره پوشانده، ابتدا بايد دست بر آن بکشيم و در ادامه، قسمت پايين را بشوييم.
7- اگر انسان بتواند وضوي جبيره اي بگيرد، بايد به وظيفه خود عمل کند و تيمم تنها کافي نيست.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۶ساعت 15:50  توسط پویان علیزاده  |