آداب نماز خواندن

همه چیز درباره ی نماز

غسل و تیمم

غسل غسل غسل
مرحله 3 مرحله 2 مرحله 1


براي غسل کافي است در شستن هر قسمت از بدن، با ريختن يک يا چند مشت آب و کشيدن دست، تمام بدن را همانگونه که در وضو شسته مي شود، بشويد.

 

 


غسل هم مانند وضو بايد براي اطاعت دستور خداوند انجام شود.
1- شستن سر و گردن
2- شستن طرف راست بدن
3- شستن طرف چپ بدن

غسل ارتماسي
براي غسل ارتماسي، بايد آب به قدري باشد که تمام بدن زير آب برود. پس اگر به قصد غسل کردن و اطاعت فرمان خداوند داخل نهر آب يا استخر يا دريا رفته و آب تمام بدن را فراگيرد غسل صحيح است.

غسل


تيمم


اگر آب براي وضو ياغسل موجود نيست، يا آب براي بدن ضرر دارد، يا براي انجام وضو و غسل وقت نباشد، يا نگه داشتن آب براي آشاميدن و حفظ جان لازم باشد، به جاي آن تيمم مي کنيم؛ يعني با خضوع تمام در مقابل پرودگار عالم، کف هر دو دست را با هم، بر خاک يا سنگ يا ريگ يا کلوخ مي زنيم و بر پيشاني و دو طرف آن، از جايي که موي سر روييده تا روي ابروها وبالاي بيني مي کشيم و سپس کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست (از مچ تا نوک انگشتان) مي کشيم وبعد از آن کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ مي کشيم.
خاک يا چيز ديگري که بر آن تيمم مي کنيم، بايد پاک و تميز باشد. حضرت علي (ع) از تيمم کردن بر خاکهاي کنار کوچه ها (که معمولا آلوده است) نهي کرد.
تيمم هم مانند وضو و غسل بايد براي رضاي خداوند و عمل به دستور او انجام شود.براي تيمم بايد انگشتر را از دست بيرون آوريم و اگر مانع ديگري بر پيشاني يا دستها وجود دارد بر طرف کنيم. براي آنکه يقين کنيم تمام پشت دست مسح شده بايد مقداري بالاتر از مچ را هم مسح کنيم، ولي مسح بين انگشتان لازم نيست.براي تيمم بايد کف دست را بر پيشاني و روي دستها بکشيم، و اگر پيشاني يا دستها از زير آن کشيده شود، صحيح نيست.

 

تيمم

 


1- زدن کف دو دست بر زمين

 

 

 

 

 

تيمم

 

 

 

2- کشيدن دستها بر پيشاني و دو طرف آن

 

 

 

 

 

تيمم

 

 

 

3- کشيدن دست چپ بر دست راست
 

 

 

 

تيمم
 

 

4- کشيدن دست راست بر دست چپ

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۶ساعت 15:55  توسط پویان علیزاده  |